SMC Workshop Papers

October 5, 2017 (Thursday) Location: To Be Provided
Paper# Title Authors
1012 Detecting Suicide Ideation from Sina Microblog Gao, Yuanbo Li, Baobin Zhu, Tingshao Wang, Xuefei Wang, Jingying Bai, Shoutian Zhou, Yang
1031 E-Learning Recommendation Framework Based on Deep Learning Wang, Xiao Zhang, Yuanyuan Yu, Shengnan Liu, Xiwei Wang, Fei-Yue
1033 Network analysis and topological relationships in the collective behavior of human beings Yuan, Ye Chen, Xuebo Huang, Tianyun
1038 Online robot identification by differentiating abnormal behaviors of WeChat users Dong, Jian Duan, Wei Chen, Bin Qiu, Xiaogang
1097 An ACP-based Approach to Color Image Encryption Using DNA Sequence Operation and Hyper-chaotic System Zheng, Wenbo Wang, Fei-Yue Wang, Kunfeng
1099 Optimizing the Revenue for Ad Exchanges in Header Bidding Advertising Markets Qin, Rui Yuan, Yong Wang, Fei-Yue
1103 Parallel Intermodal Road-rail Transportation System based on ACP Shen, Dayong Wang, Xiao Wang, Jie Guan, Xiaoyun Yang, Peihui Xu, Lei
1114 Topic detection Based on Similar Networks liu, xin Wang, Feng Helal, Sumi li, zhongwei zhou, Jiehan zhang, weishan
1136 Maximizing Time-discounted Influential Sustainability in Social Networks Zeng, Shuai Ni, Xiaochun Yuan, Yong Wang, Shuai
1153 Composite Socio-Technical Systems: A Method for Social Energy Systems He, Fulin Hao, Jun Dai, Xiaoxiao Zhang, Jun Wei, Jiaolong Zhang, Yingchen
1222 A Distributed Method of Relation Extraction for Knowledge Graph of Dangerous Goods Based on Natural Language Huo, Jiaxin Wang, Tao Liu, Zhong Huang, Shiru
1228 Revenue Models for Demand Side Platforms in Real Time Bidding Advertising Qin, Rui Ni, Xiaochun Yuan, Yong Li, Juanjuan Wang, Fei-Yue